Proj. współfinansowany ze środków U.E. 3,7

drzwi montaż


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Tytuł Projektu: „Uruchomienie produkcji wdrażającej wyniki prac B+R związanych z optymalizacją technologii wytwarzania hybrydowej stolarki budowlanej z wykorzystaniem wieloosiowych elastycznych gniazd obróbkowych w Lubartowska Fabryka Okien i Drzwi FER-PLAST R. Brzeziński, D. Kwiatkowska S.J.”.
Wartość Projektu: 3 142 206, 51 PLN Wartość dofinansowania: 1 788 247, 53PLN PLN

Cel Projektu:
Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych na zamówienie przez przedsiębiorstwo LUBARTOWSKA FABRYKA OKIEN I DRZWI "FER-PLAST" R.BRZEZINSKI, D.KWIATKOWSKA SJ" poprzez uruchomienie produkcji nowego produktu - hybrydowej stolarki budowlanej zintegrowanej z płytkami do szklenia z tworzyw wtórnych - przy użyciu innowacyjnych technologii wytwórczych.

Planowane efekty: Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji, a w konsekwencji: - zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa; - zwiększenie skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez wejście na nowe rynki zbytu; - podniesienie produktywności poprzez wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowego dla przedsiębiorstwa produktu.

Proj. współfinansowany ze środków U.E. 4,2

drzwi montaż


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku
Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach


Tytuł Projektu: „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa LUBARTOWSKA FABRYKA OKIEN I DRZWI "FER-PLAST" R.BRZEZIŃSKI, D.KWIATKOWSKA SPÓŁKA JAWNA poprzez inwestycję w Odnawialne Źródła Energii”
Wartość Projektu: 191 688, 12 PLN Wartość dofinansowania: 101 298, 60 PLN
Cel Projektu:
Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy FER - PLAST poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.
Planowane efekty: Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez budowę sieciowego systemu fotowoltaicznego, a w konsekwencji wpłynie to na redukcję kosztów zewnętrznych (środowiskowych), jakie występują przy wykorzystaniu konwencjonalnych technologii wytwarzania energii, a to w oczywisty sposób korzystnie oddziałuje na gospodarkę i społeczeństwo.