Podniesienie konkurencyjności firmy FER-PLAST

Podniesienie konkurencyjności firmy FER-PLAST
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020

TYTUŁ PROJEKTU:
Podniesienie konkurencyjności firmy "FER-PLAST" poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
128 658.00 PLN.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
88 910.00 PLN.

CEL PROJEKTU:
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

PLANOWANE EFEKTY:
Głównym rezultatem będzie strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu.
Działania te przełożą się wdrożenie nowych produktów.

Proj. współfinansowany ze środków U.E. 3,7

drzwi


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Tytuł Projektu: „Uruchomienie produkcji wdrażającej wyniki prac B+R związanych z optymalizacją technologii wytwarzania hybrydowej stolarki budowlanej z wykorzystaniem wieloosiowych elastycznych gniazd obróbkowych w Lubartowska Fabryka Okien i Drzwi FER-PLAST R. Brzeziński, D. Kwiatkowska S.J.”.
Wartość Projektu: 3 142 206, 51 PLN Wartość dofinansowania: 1 788 247, 53PLN PLN

Cel Projektu:
Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych na zamówienie przez przedsiębiorstwo LUBARTOWSKA FABRYKA OKIEN I DRZWI "FER-PLAST" R.BRZEZINSKI, D.KWIATKOWSKA SJ" poprzez uruchomienie produkcji nowego produktu - hybrydowej stolarki budowlanej zintegrowanej z płytkami do szklenia z tworzyw wtórnych - przy użyciu innowacyjnych technologii wytwórczych.

Planowane efekty: Wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji, a w konsekwencji: - zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa; - zwiększenie skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez wejście na nowe rynki zbytu; - podniesienie produktywności poprzez wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowego dla przedsiębiorstwa produktu.

Proj. współfinansowany ze środków U.E. 4,2

drzwi


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku
Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach


Tytuł Projektu: „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa LUBARTOWSKA FABRYKA OKIEN I DRZWI "FER-PLAST" R.BRZEZIŃSKI, D.KWIATKOWSKA SPÓŁKA JAWNA poprzez inwestycję w Odnawialne Źródła Energii”
Wartość Projektu: 191 688, 12 PLN Wartość dofinansowania: 101 298, 60 PLN
Cel Projektu:
Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy FER - PLAST poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.
Planowane efekty: Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez budowę sieciowego systemu fotowoltaicznego, a w konsekwencji wpłynie to na redukcję kosztów zewnętrznych (środowiskowych), jakie występują przy wykorzystaniu konwencjonalnych technologii wytwarzania energii, a to w oczywisty sposób korzystnie oddziałuje na gospodarkę i społeczeństwo.

montaż

„Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie.”
Arystoteles

Emisja CO2, za którą odpowiadają między innymi zakłady produkcyjne, przyczynia się do wzrostu temperatury powierzchni Ziemi, a przez globalne ocieplenie topnieją lodowce. Powszechna wycinka lasów odpowiada za spadek populacji zwierząt a w miastach do narastania zjawiska smogu. Przesadna eksploatacja surowców naturalnych sprawia, że w przyszłości będziemy musieli zmienić naszą dietę, nawyki, a nawet styl życia.

Dlatego niezmiernie ważne jest wprowadzanie zmian na rzecz ochrony środowiska. Na szczęście nawyki związane z ekologią coraz częściej znajdują miejsce w naszej codziennej rutynie nie tylko w domu ale też w pracy. Warto te zasady przypomnieć:

- Mniej plastiku

Niestety, plastik to realny problem naszej planety. Jest produkowany na wielką skalę i wręcz zalewa ziemię. Zatem zamiast butelkowanej wody mineralnej można zakupić dzbanki filtrujące. Zamiast plastikowych kubków przy dystrybutorach wody, umieścić papierowe lub poprosić pracowników, żeby nalewali wodę do szklanek czy kubków.

- Oszczędzaj wodę

Korzystaj mądrze z kranów i spłuczek aby zmniejszyć zużycie wody. Starajmy się nie myć naczyń pod bieżącą wodą, a zmywarkę włączajmy dopiero wtedy, kiedy będzie pełna.

- Oszczędzaj papier

W biurach zużywa się mnóstwo papieru z czego 20% nie jest potrzebne. Warto zakupić taki, który pochodzi z recyklingu. Jeśli możesz drukuj wszystko dwustronnie. Notujmy na małych karteczkach. Jeśli coś się źle wydrukuje i zmarnujemy jedną ze stron, korzystajmy z drugiej, nie wyrzucajmy jej od razu do kosza.

- Segreguj śmieci

Każdego roku produkujemy coraz więcej odpadów. Warto wyposażyć miejsca pracy w kosze do segregacji śmieci, do których osobno można będzie wrzucać szkło, plastik, śmieci organiczne i papier. Dzięki temu wiele śmieci będzie mogło być poddanych recyklingowi i ponownie wykorzystanych.

- Oszczędzaj energię

Zużywamy mnóstwo energii elektrycznej, co również jest niebezpieczne dla środowiska. Warto zadbać o to, by wszystkie urządzenia, z których nie korzystamy stale, były wyłączone – najlepiej odłączone z gniazdek. Wychodząc z pomieszczenia na dłużej wyłączmy oświetlenie i komputer. Sprawdźmy ustawienia monitora. Gdy laptop czy telefon się naładują, nie zostawiajmy ich niepotrzebnie podpiętych do ładowarek. Warto również wymienić oświetlenie na energooszczędne i na tyle, na ile to tylko możliwe, korzystać z dziennego światła.

- Ogrzewanie pomieszczeń

Dbaj o to, by temperatura była stała, a kiedy wychodzisz z biura, zmniejsz ją. Kiedy działa ogrzewanie nie otwieraj drzwi oraz okien, nie rób przeciągów. Pomieszczenia wietrz krótko ale intensywnie. Przed wyjściem z pracy sprawdź, czy okna są zamknięte. Nie wybieraj skrajnie niskich ustawień klimatyzatora.

Dzięki wdrażaniu działań proekologicznych w  przedsiębiorstwie przyczyniamy się do ograniczenia liczby odpadów, zmniejszenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza, ale również redukcji kosztów i poprawy naszego wizerunku firmowego.


montaż

OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Energia odnawialna, czyli taka, która działa samoistnie, a dodatkowo pozytywnie wpływa na ekologię naszego domu - Ziemi. Prócz waloru ekologicznego istnieje jeszcze ten ekonomiczny ponieważ wiatr, słońce i woda są za darmo.

Źródła wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych emitują niewielką ilość gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do powietrza. Oznacza to mniejszy ślad węglowy i ogólny pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Dzięki energii odnawialnej pomagasz zmniejszyć częstość występowania tych zanieczyszczeń i przyczyniasz się do poprawienia ogólnej sytuacji zdrowotnej atmosfery oraz społeczeństwa.

Ogniwa fotowoltaiczne – zasada działania

W największym skrócie zasada działania paneli fotowoltaicznych polega na tym, że światło padające na ogniwo fotowoltaiczne jest pochłaniane przez krzem, co w konsekwencji wprawia elektrony w ruch, powodując przepływ energii elektrycznej. Pamiętać należy, że w przypadku paneli fotowoltaicznych nie mówimy tylko o zespołach ogniw, ale o całym systemie do którego wchodzą inwerter/falownik, liczniki produkcji i zużycia energii i okablowanie.

Instalacje fotowoltaiczne - zalety

Fotowoltaika jako odnawialne źródło energii oprócz tego, że jest ekonomiczna, ekologiczna i stanowi stabilną inwestycję, ma jeszcze wiele innych korzyści.

  • panele fotowoltaiczne wytwarzają darmowy prąd ze słońca, nadwyżki energii mogą zostać odebrane z sieci lub sprzedane,
  • fotowoltaika oznacza, że ​​możesz zyskać niezależność od podwyżek cen prądu, zwrot inwestycji następuję już po kilku latach,
  • energia słoneczna jest odnawialna i zrównoważona, co oznacza, że nie może jej zabraknąć, w przeciwieństwie do paliw kopalnych, które skończą się za kilkadziesiąt lat, zrównoważona oznacza możliwość zaspokojenia potrzeb współczesności bez narażania potrzeb przyszłych pokoleń,
  • czyste źródło energii – panele słoneczne nie emitują zanieczyszczeń, można je także poddać recyklingowi,
  • ciche – wytwarzanie energii z paliw kopalnych i innych odnawialnych źródeł jak turbiny wiatrowe może być hałaśliwe, prąd ze słońca wytwarzany jest bezgłośnie w związku z tym fotowoltaika jest idealnym rozwiązaniem dla obszarów miejskich i zastosowań mieszkaniowych,
  • dostępność czystej energii – światło słoneczne jest dostępne w każdym miejscu na kuli ziemskiej i może być łatwo wykorzystane w ciągu dnia, dzięki temu praktycznie każdy ma możliwość pozyskiwania prądu ze słońca.
  • wysoka odporność na różne anomalie pogodowe – wiatr, grad czy zalegający śnieg,
  • panele fotowoltaiczne nie wymagają konserwacji i są praktycznie bezawaryjne – nie posiadają ruchomych części, które są szczególnie narażone na uszkodzenia,
  • możliwy montaż na gruncie – jeśli na dachu nie ma wystarczająco dużo miejsca możliwe jest zainstalowanie paneli fotowoltaicznych np. w ogrodzie,
  • łatwy, szybki montaż, nie wymagane jest pozwolenie na budowę.

Rola słońca jest nie do przecenienia. Bez niego nie byłoby życia na Ziemi. O tym wie każdy, kto skończył podstawówkę. Jednak, czy każdy wie, że to właśnie energia słoneczna jest tą współcześnie najłatwiejszą do przetworzenia i najbardziej korzystną, jeśli chodzi o ergonomię.